BRI na Wystawach

Zanim będziemy mogli pokazać naszego kota na wystawie musimy dopełnić kilku formalności. Oczywiście nasz kot musi mieć rodowód. Następnie musimy zarejestrować naszego kota w wybranym przez nas Klubie Felinologicznym. Po wypełnieniu odpowiednich dokumentów i opłaceniu składek , mamy już prawo do zgłoszenia kota na wystawę. Powinniśmy również zapoznać się z Regulaminem Wystawcy.
Jadąc na wystawę potrzebujemy parę dokumentów takich jak: aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kota wydane przez lekarza weterynarii (nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą), książeczkę zdrowia lub paszport z aktualnymi szczepieniami (obowiązkowe są szczepienia przeciw wściekliźnie - nie dotyczy kociąt do 6 miesiąca życia i panleukopenii dokonane nie później niż rok i nie wcześniej niż miesiąc przed wystawą), dowód opłaty uczestnictwa w wystawie i kopię rodowodu. Każdy kot uczestniczący w wystawie musi posiadać mikrochip. Koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Jeśli wybieramy się z kotem na wystawę zagraniczną będziemy potrzebować dla naszego kota dodatkowo paszport.
Koty rasy brytyjskiej nie czeszemy nadmiernie przed wystawą , żeby nie wyrwać dużej ilości podszerstka, usuwamy tylko martwy włos. Obowiązkowo musimy podciąć pazurki oraz wyczyścić uszka. Jeśli Wasz kot wymaga kąpieli, to nie róbcie tego tuż przed wystawą . Kąpiel powoduje zmiękczenie struktury włosa, sierść staje się miękka i puszysta co w wypadku kotów brytyjskich jest niepożądane.
Obowiązkiem wystawcy jest wystrój klatki. Dekoracje klatek budzą podziw i śmiech u osób zwiedzających wystawy, ale jest to niezwykle ważne dla naszego pupila. Podstawową funkcją wystroju klatki jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i wygody zwierzętom, odgrodzenie od pozostałych kotów i pozbawionych wyobraźni zwiedzających.

Mamy pięć kategorii, w których wystawiane są koty:

KATEGORIA I

- EXO - koty egzotyczne
- PER - koty perskie

KATEGORIA II

- ACL - koty american curl
- MCO - koty maine coon
- NEM - koty neva masquarade
- NFO - koty norweskie leśne
- RAG - koty ragdoll
- SIB - koty syberyjskie

KATEGORIA III

- BEN - koty bengalskie
- BRI - koty brytyjskie
- DRX - koty devon rex
- MAU - koty egipskie mau
- SPH - sfinks kanadyjski

KATEGORIA IV

- OSH - koty orientalne
- SIA - koty syjamskie
- SYS - koty saszelskie

KATEGORIA V

- Koty domowe, tzw."dachowce"

Na wystawach koty mogą otrzymywać następujące oceny:

- ocena doskonała - Ex
- ocena bardzo dobra - SG / VG
- ocena dobra - G

Lokaty 1, 2, 3, 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów w jednej odmianie barwnej, klasie i tej samej płci bez względu na ocenę.

O certyfikaty koty rywalizują w swoich grupach kolorystycznych i klasach. Przyznawane są oddzielnie kotkom i kocurom. Koty oceniane są w różnych klasach. Tylko jeden najlepszy dorosły kot i kotka w danej klasie może uzyskać ocenę doskonałą z pierwszą lokatą (Ex 1) i certyfikat uprawniający do uzyskania tytułu (Champion, International Champion itd.) Młode koty (3-10 miesięcy) otrzymują tylko oceny (Ex, SG itd.) bez certyfikatu i są szeregowane 1,2,3,4 od najlepszego. Miotom i weteranom przyznawane są miejsca I, II, III, VI. Jeśli w danym kolorze lub grupie są min. 3 koty, niezależnie od wieku i płci, sędzia wybiera najlepszego kota i przyznaje mu tytuł Best in Variety (BIV), czyli najlepszego w kolorze lub rasie, bardzo ceniony przez hodowców. Wybór kotów do finału, nazywanego Best in Show jest nieco bardziej skomplikowany. Odbywa się najczęściej po zakończeniu oceny wszystkich kotów albo po zakończeniu oceny kotów danej kategorii. Sędzia może wybrać z ocenianych kotów krótkowłosych jednego przedstawiciela i przedstawicielkę w każdej klasie wiekowej. Porównuje więc koty kilku ras np. abisyńskie, brytyjskie i rosyjskie niebieskie. Nominacja do BIS jest dużym i bardzo cenionym wyróżnieniem. Może się więc zdarzyć, że kota trzeba będzie nosić do sędziego 3 razy, dlatego trzeba dość uważnie słuchać komunikatów przekazywanych przez stewardów i nie przegapić przywołania kota do sędziego. Po nominacjach następuje przerwa (ok. 1 godz) , podczas której sędziowie udają się na obiad. Po przerwie odbywa się finał czyli BEST in SHOW. Wszystkie nominowane koty zaproszone są na ring, tam umieszczone w klatkach i prezentowane przez stewardów. W danej kategorii konkurują ze sobą koty różnych ras. Zespół sędziów wybiera najlepszych przedstawicieli grupy (kotki, kocury, młodzież 6-10, kociaki 3-6, mioty, kastraty i weterany), które otrzymują tytuł Best in Show. Potem najlepsze koty danej kategorii walczą między sobą o tytuł Best in Category lub Best of Best (najlepszego kota wystawy). Karty ocen i dyplomy wydawane są pod koniec wystawy, trzeba dokładnie sprawdzić czy nie ma żadnego błędu i ewentualne pomyłki zgłosić od razu do organizatora, bo po wystawie będzie już za późno.

Klasy wystawowe i certyfikaty:

01 - Klasa Europejskich Championów (EC) - Ocena honorowa HP
od 01 stycznia 2009 roku tytuł EC zamieniono na SC
01 - Klasa Supreme Championów (SC) - Ocena honorowa HP
od 01 stycznia 2009 roku tytuł EP zamieniono na SP
02 - Klasa Europejskich Premiorów (EP) - Ocena honorowa HP
02 - Klasa Supreme Premiorów (SP) - Ocena honorowa HP
03 - Klasa Grand International Champion (GIC) - Certyfikat na EC "CACE"
04 - Klasa Grand International Premior (GIP) - Certyfikat na EP "CAPE"
05 - Klasa International Champion (IC) - Certyfikat na GIC "CAGCIB"
06 - Klasa International Premior (IP) - Certyfikat na GIP "CAGPIB"
07 - Klasa Championów (CH) - Certyfikat na IC "CACIB"
08 - Klasa Premiorów (PR) - Certyfikat na IP "CAPIB"
09 - Klasa otwarta - Certyfikat na CH "CAC"
10 - Klasa Kastratów - Certyfikat na PR "CAP"
Klasa 09 i 10 dla kotów powyżej 10-ciu miesięcy nie posiadających tytułów.
11 - Klasa ( 6-10 m-cy) - starsza młodzież
12 - Klasa ( 3-6 m-cy) - młodsza młodzież
14 - Klasa kotów domowych
16 - Klasa weteranów
17 - Klasa miotów (minimum 3 kociaki)

Inne oznaczenia i skróty na wystawie:

- Ohne / without / % - bez certyfikatu
- BIV / BOV - najlepszy kot w kolorze / rasie
- Nom BIS - nominacja do BEST IN SHOW
- BIS - BEST IN SHOW
- BOS - BEST OPP. SEX
- BIC - BEST IN CATEGORY
- BOB - BEST OF BEST
- DYSQ. - dyskwalifikacja
- ABS - absencja, nieobecność

CH (Champion) - Aby zdobyć tytuł Champion lub Premior, kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC (Certifikat d’Aptitude Championat) lub CAP (Certifikat d’Aptitude Premier) od trzech różnych sędziów na trzech wystawach międzynarodowych lub krajowych organizowanych pod auspicjami FIFe.
Aby otrzymać certyfikat CAC lub CAP kot musi uzyskać co najmniej 93 punkty.

IC (International Champion) - Aby uzyskać tytuł International Champion lub International Premior, kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB (Certifikat d’Aptitude Championat International Beaute) lub CAPIB (Certifikat d’Aptitude Premier International Beaute) od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB lub CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB lub CAPIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACIB lub CAPIB kot musi uzyskać co najmniej 95 punktów.

GIC (Grand International Champion) - są dwa sposoby aby kot mógł uzyskać tytuł Grand International Champion lub Grand International Premior,
1) kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB (Certifikat d’Aptitude Grand Championat International) lub CAGPIB (Certifikat d’Aptitude Grand Premier International) od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB lub CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB lub CAGPIB w innym kraju.
2) kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB (Certifikat d’Aptitude Grand Championat International) lub CAGPIB (Certifikat d’Aptitude Grand Premier International) od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu sześciu certyfikatów CAGCIB lub CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć siódmy i ósmy certyfikat CAGCIB lub CAGPIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB lub CAGPIB kot musi uzyskać co najmniej 96 punktów.

EC/SC (European Champion/Supreme Champion or Champion of Europe) – są dwa sposoby aby kot mógł uzyskać tytuł European Champion (FIFe American Champion) lub European Premior (FIFe American Premior)
1) kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACE (Certifikat d’Aptitude Championat d’Europé) lub CAPE (Certifikat d’Aptitude Premier d’Europé) od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACE lub CAPE w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACE lub CAPE w w dwóch różnych krajach.
2) kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACE (Certifikat d’Aptitude Championat d’Europé) lub CAPE (Certifikat d’Aptitude Premier d’Europé) od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu dziewięciu certyfikatów CACE lub CAPE w tym samym kraju, kot musi zdobyć dziesiąty i jedenasty certyfikat CACE lub CAPE w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB lub CAGPIB kot musi uzyskać co najmniej 97 punktów.

Dodatkowe tytuły oraz zasady ich zdobywania

National Winner - NW - regulamin konkursu ogłasza co roku FPL na swojej stronie internetowej. Tytuł przyznawany jest na stałe i wpisywany w rodowodzie. Umieszczany jest przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

Scandinavian Winner - SW - raz w roku Skandynawia (Norwegia i Szwecja) może zorganizować wystawę zgodnie z zasadami odnoszącymi się do organizowania Światowej Wystawy FIFe. Kot który wygra BIS otrzyma tytuł Scandinavian Winner (SW). Szczegółowy regulamin ogłaszany jest co roku przez organizatora wystawy. Tytuł ten przyznawany jest na stałe i wpisany w rodowodzie. Umieszcza się go przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

World Winner - WW - tytuł ten zdobywa kot, który wygra BIS (Best In Show) podczas Wystawy Światowej FIFe. Jest on przyznawany na stałe. Tytuł + rok zdobycia tytułu wpisuje się w rodowodzie kota przed jego pełnym imieniem oraz przed wszystkimi innymi możliwymi tytułami klasy Champion lub Premier.

Junior Winner - JW - tytuł dostępny jest jedynie na międzynarodowych wystawach oraz tylko do w pełni uznanych ras. Aby uzyskać ten tytuł kot musi wygrać Best In Show (BIS) minimum 5 (pięć) razy w klasach kociąt (klasa 11 - 3 do 6 miesięcy) i/lub klasie młodzieży (klasa 12 - 6 do 10 miesięcy). Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Merit - DM - wymagana ilość potomków kota z tytułami IC/IP lub wyższymi lub DM wynosi odpowiednio: minimum 5 dla kotek i minimum 10 dla kocurów. Ważne są tylko tytuły zarejestrowane w FIFe. Tytuł umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Show Merit - DSM - tytuł dostępny jest jedynie na wystawach międzynarodowych i przyznawany tylko kotom raz w pełni uznanych przez FIFe oraz kotom domowym. Kot musi wygrać co najmniej 10 (dziesięć) razy Best In Show (BIS) lub Best In Show Opposite Sex (BOS). Najkrótszy okres zdobywania kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a ostatnim (dziesiątym) BIS/BOS. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Variety Merit - DVM - tytuł można uzyskać na krajowych i międzynarodowych wystawach, dla wszystkich kotów w odmianach kolorystycznych w pełni uznanych oraz wstępnie uznanych przez FIFe. Aby go uzyskać, kot musi zdobyć tytuł BIV (Best In Variety) co najmniej 10 (dziesięć) razy. Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym a dziesiątym zdobytym BIV. Tytuł ten umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

 

Materiały zostały zaczerpnięte z książki - "KOT BRYTYJSKI KRÓTKOWŁOSY" Katarzyna Szewczyk
oraz ze strony http://www.ekkr.waw.pl/
Opracowanie : Dorota Gębska

  gadu-gadu         
Loading
 

    © Projekt i prowadzenie strony:  Dorota gębska.
    Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione.     Kontakt mailowy: dorota.gebska@wp.pl 
    Link do Mapa strony